Gry SlowTech

„Warming up” – „Rozgrzewka”
Rozgrzewka może być praktykowana przed każdą z gier. Jak widać na filmie, grupa tworzy koło. Osoba prowadząca rozgrzewkę proponuje jedno lub kilka prostych ćwiczeń i gdy jej uczestnicy są już rozgrzani, wskazuje osobę, która koordynuje kolejne proste ćwiczenie w ramach rozgrzewki. Większa liczba osób w niej uczestniczących może być jej „inspiratorami”, wprowadzając czasem wesołe propozycje dalszych ćwiczeń.

Group Juggling – Grupowe Żonglowanie
Wiek: 6+
Liczba uczestników: 6-14
Miejsce: na zewnątrz jak również wewnątrz
Rekwizyty: piłka tenisowa (rozmiar piłki winien być dobrany odpowiednio do umiejętności osób uczestniczących w grze)
Układ: koło
Cele: komunikacja, współpraca, nauka percepcji, zapamiętywanie imion uczestników gry, poprawa zdolności zręcznościowych
Opis: Uczestnicy gry formują koło i przekazują między sobą piłeczkę tenisową. Przed przekazaniem piłeczki innej osobie, musi podać imię tej osoby. Zadanie polega na tym, by nie dopuścić do opuszczenia piłeczki. Każdy z uczestników gry musi wejść w posiadanie piłki zanim wróci ona do pierwszej osoby.
Wariacje: przekaż piłeczkę kilka razy w tym samym porządku; przekaż 2-3-4 i więcej piłeczek po obwodzie koła tworząc tym samym „grupowe żonglowanie”.

Lucky Luke                    
Wiek: 6+
Liczba uczestników: 2 i więcej
Miejsce: na zewnątrz jak również wewnątrz
Rekwizyty: -
Układ: w parach
Cele: koncentracja, komunikacja, zabawa
Opis: Pary stają na przeciwko siebie. Na początku decydują, kto będzie prowadził, a kto będzie powtarzał. Prowadzący wykonuje ruch do powtarzającego i ten musi odpowiedzieć. Jeśli prowadzący wybierze bycie „szeryfem”, sięga po dwa pistolety (dłonie ułożone na kształt broni) z kieszeni i kieruje je w stronę powtarzającego, mówiąc przy tym „pach”.
Powtarzający musi odpowiedzieć stosowną reakcją, w tym wypadku podnosząc swoje obie ręce do góry. W przypadku gdy prowadzący odgrywa bandytę, podnosi obie ręce do góry i powtarzający odgrywa rolę szeryfa mierząc z pistoletów do prowadzącego mówiąc przy tym „pach”. Gdy prowadzący wykonuje gest tylko prawą ręką, powtarzający używa także tylko prawej ręki. Podobnie z lewą. Celem jest zareagować poprawnie i szybko na ruchy prowadzącego.

Pass the rope – Przekrocz linę
Wiek: 6+
Liczba uczestników: 6-8 osób w każdym z zespołów
Miejsce: na zewnątrz jak również wewnątrz
Rekwizyty: 2,5-metrowa lina, związana w pętlę
Układ: koło
Cele: komunikacja, współpraca, zabawa, zdolności ruchowe, refleks
Opis: Każda z drużyn – 6-8 graczy, tworzy koło; członkowie drużyn trzymają się za ręce i nie mogą pozwolić na rozbicie w ten sposób koła. Każda z drużyn otrzymuję linę związaną w pętlę. Drużyna ma za zadanie przekazanie sobie liny od jednej osoby do drugiej bez rozłączenia koła. Liczy się czas. Wygrywa drużyna, która szybciej przekaże sobie linę. Gdy lina dotrze do ostatniej osoby, członkowie drużyny wyciągają do góry ręce krzycząc „stop”.
Wariacje: ten sam scenariusz, ale w pozycji siedzącej.

The Pipeline – Rurociąg
Wiek: 8+
Liczba uczestników: 6-8 osób w każdym z zespołów
Miejsce: na zewnątrz jak również wewnątrz
Rekwizyty: jeden „rurociąg” na uczestnika gry (kawałek cienkiego papieru złożonego na kształt rynny); 1 piłeczka tenisowa na zespół; kubek/worek
Układ: każdy zespół ustawiony w linię
Cele: komunikacja, współpraca, zdolności ruchowe
Opis: Każdy zespół dysponuje jedną piłeczką tenisową i po jednym „rurociągu” na osobę. Kubek/worek w którym należy umieścić piłeczkę znajduje się 20-25 metrów od punktu startowego. Po sygnale „start” zespół ma zadanie przetransportowania piłeczki za pomocą formowanego „rurociągu” do kubka/worka. Uczestnicy gry budują „rurociąg” łącząc ciągle ze sobą poszczególne jego elementy. Piłeczki nie można dotykać rękoma. W przypadku upadku piłeczki na ziemię, zespół otrzymuje 5 karnych sekund. Wygrywa zespół, który pierwszy umieści piłeczkę w cylindrze.

Pullring
Wiek: 6+
Liczba uczestników: 6
Miejsce: na zewnątrz jak i wewnątrz
Rekwizyty: jeden metalowy pierścień i 6 jednakowo długich lin (np. cienkie liny wspinaczkowe), lekka piłeczka pasująca do kalibru pierścienia (posiadająca odrobinę większą średnicę niż pierścień), plastikowy stożek by nałożyć nań piłeczkę – stanowiący punkt docelowy gry.
Układ: koło
Cele: komunikacja, współpraca, koncentracja
Opis: Najpierw mocujemy jednakowo długie liny do pierścienia. By upewnić się, że uczestnicy trzymają liny w jednakowej odległości od pierścienia, możemy zawiązać węzły 10 cm od końca liny. Rozpoczynamy grę ustawiając pierścień z linami na ziemi z piłeczką umieszczoną w pierścieniu. Wówczas uczestnicy gry mają zadanie tak podnieść pierścień, by nie upuścić piłeczki. Drugi ruch gry polega na transportowaniu piłeczki i umieszczenia jej na szczycie stożka, który znajduje się ok. 10 metrów dalej. Niezależnie od tego czy gra odbywa się na zewnątrz czy wewnątrz należy umieścić kilka przeszkód na drodze, by gra była bardziej wymagająca. W momencie gdy zespołowi uda się umieścić piłeczkę na szczycie stożka następnym zadaniem jest transport piłeczki na pozycję wyjściową.
Wariacje: 1-2 osoby z zespołu mogą mieć zamknięte oczy podczas gdy transportowana jest piłeczka; osoby te nawigowanie są głosami reszty zespołu.

The Rain – Deszcz
Wiek: 6+
Liczba uczestników: 6 – 20
Miejsce: wewnątrz i na zewnątrz
Rekwizyty: -
Układ: Koło
Cele: współpraca / stężenie / cierpliwości / uspokojenie grupy / wrażliwość na innych / umiejętność obserwacji
Opis: Uczestnicy stają w kole Lider prosi grupę, by się wyciszyła i obserwowała jego ruchy, które będzie wykonywał z wykorzystaniem dłoni i palców. Celem gry jest wspólne stworzenie dźwięku deszczu. Lider rozpoczyna od pocierania palcami jednej dłoni o drugą. Kolejne osoby, rozpoczynając od osoby po prawej stronie lidera, dołączają do lidera powtarzając jego gest. Powtarzanie trwa do momentu w którym wykonuje je cała grupa – w ten sposób powstaje szum-wiatr przed deszczem. Następnie lider rozpoczyna nowy gest a każdy uczesynik kontynuuje poprzedni aż do momentu, gdy „otrzyma” nowy. Jako drugi gest, lider zaczyna „klaskać” jednym palcem jednej dłoni o wnętrze drugiej – powstaje „mały deszczyk”/mżawka, potem trzema palcami i pięcioma, a w końcu tupie nogami – deszcz staje się coraz silniejszy. W pewnym momencie deszcz się ucisza i lider wykonuje gesty od końca do początku: tupanie, pięć palców, trzy palce, jeden palec, szum – tak deszcz ustaje.

Rope Skipping – Skakanka
Wiek: 8+
Liczba uczestników: od 10 do 30
Miejsce: na zewnątrz
Rekwizyty: jeden długi sznur/skakanka
Układ: pojedynczy zawodnicy i zespoły 2-, 3-, 6- graczy
Cele: praca zespołowa / umiejętności kinetyczne / komunikacja / zaufanie
Opis: Dwie osoby trzymają linę na obu jej końcach i kręcą nią duże pętle. Na początku każda osoba stara się przebiec pod liną, która pozostaje w ruchu, tak by jej nie dotknąć. Osoba musi „wpasować” się w ruch liny. Następnie, osoby starają się przebiec pod liną w grupach dwóch lub trzech osób itd. aż do osiągnięcia grupy maksymalnie 5-6 osób. Ważną i podstawową zasadą w tej grze jest to, że osoby przebiegające pod liną trzymają się za ręce i rozpoczynają „przebieganie” na wspólny sygnał dźwiękowy.
Na początku, kiedy każdy stara się przebiec pod liną nie dotykając jej – nie ma w tym elementu konkurencji. Poprzez formowanie grup buduje się stopniowo ducha zespołu.
Celem wzbudzenia ducha zespołu może podnieść poziom gry, przykładowo, prosząc osoby a potem grupy do tego, by starali się przeskoczyć nad liną zamiast przebiec po niej. Inną opcją jest prośba, by jedna lub dwie osoby z drużyny zamknęły oczy podczas przeskakiwania lub przebiegania (wówczas osoby na zewnętrznych krańcach grupy mają otwarte oczy i chronią te z zamkniętymi oczami). Taka zabawa pomaga drużynie budować wspólną strategię, rozwinąć wzajemne zaufanie oraz poczucie pewności siebie.

Team Surfing - Zespołowe Surfowanie
Wiek: 6+
Liczba uczestników:  4 - 6 w zespole
Miejsce: wewnątrz i na zewnątrz
Rekwizyty: jedna 2-3 metrowa mocna lina wspinaczkowa związana w pętlę
Układ: osoby stoją w kole
Cele: praca zespołowa / koncentracja / współpraca / zaufanie
Opis: Lina jest związana tak, by tworzyła krąg. Prosimy grupę, by zgromadziła się wokół liny i złapała ją obiema rękami i trzymała razem. Wszyscy uczestnicy powinni trzymać linię obiema rękami. Następnie prosimy osoby by „oparli się” o linę i powoli opuszczali się do tyłu trzymając linę – powinni opuszczać się powoli i ostrożnie by nie pozwolić nikomu upaść. Jeśli grupie uda się opuścić w tył wtedy mogą spróbować kucać i wstawać razem. Grę należy kilka razy powtórzyć.

The Bus – Autobus
Wiek: 6+
Liczba uczestników: od 8 do 30
Miejsce: wewnątrz i na zewnątrz
Rekwizyty: lina 3-5 metrów
Układ: 2 rzędy osób
Cele: poznanie członków grupy / zabawy
Opis: Lider gra rolę kierowcy autobusu, który przed podróżą zwraca się w kierunku podróżnych. Rzędy są symbolizowane przez linę wytyczoną na ziemi/podłodze. Kierowca pragnie zorganizować pasażerów w autobusie. W tym celu zadaje pasażerom pytania, oferując dwie możliwe odpowiedzi. W zależności od odpowiedzi pasażer udaje się na prawą lub lewą stronę autobusu.
Gra poprzez zadawanie odpowiednich pytań pozwala liderowi i grupie lepiej się poznać. Pytania można umieścić też np. w zabawnym kontekście. Przykładowe pytania: „Czy lubisz spędzać wakacje bardziej nad morze czy w górach?”, „Wolisz pracować wczesnym poraniem czy nocą?”.

Viking Football - Piłka Wikingowa
Wiek: 8+
Liczba uczestników: od 10 do 30
Miejsce: na zewnątrz
Rekwizyty: jedna piłka (wystarczy także lekka/miękka piłka) + lina do podziału pola gry na dwie części
Układ: 2 drużyny
Cele: praca zespołowa / współpraca / umiejętności kinetyczne / planowanie strategii / zabawa
Opis: Na początku tworzymy dwóch zespoły, na przykład o nazwie A i B. Gracz z zespołu A kopie piłkę w kierunku pola drużyny B. Następnie wszyscy członkowie drużyny A stają obok siebie razem tak blisko, jak to możliwe, a gracz, który kopnął piłkę ma obiec całą swoją grupę zgromadzoną tak blisko siebie, jak to możliwe (1 okrążenie ukończył = 1 punkt). W tym czasie jeden gracz z zespołu B stara się złapać piłkę. Gdy ją złapie, cały zespół B ustawia się jeden za drugim za nim / nią w odległości ramienia. Każdy członek zespołu B podaje piłkę do zawodnika za nim / nią, zaczynając od gracza, który złapany piłkę, na przemian nad głową i pod nogami. Gdy piłka dojdzie do ostatniej osoby, ostatni gracz woła STOP na znak dla „biegacza” zespołu B żeby się zatrzymać. Liczą się punkty, np. 6 okrążeń = 6 punktów. Teraz jeden z graczy drużyny B kopie piłkę w kierunku pola drużyny A, a i biegnie wokół swojego zespołu i tak dalej. Ważne, że osoba, która złapała piłkę, pozostaje w miejscu, w którym ją złapała pozostali członkowie mają do niej dołączyć. Dla lepszego śledzenia punktacji, prosimy graczy z drużyny, aby liczyli głośno każde okrążenie. Dynamika tej gry jest tworzona przez kopanie i przyjmowania piłki z jednego pola na drugie w krótkim odstępie czasu. Nie wahaj się motywować zespołów do przyspieszenia gry.